اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘http://job.behzisti.ir/’

Page 1 of 11

رونمایی از سامانه اشتغال و کارآفرینی مددجویان

رونمایی از سامانه اشتغال و كارآفرینی مددجویان

همزمان با سال جهاد اقتصادی و در جهت توانمند سازی مددجویان سازمان، از سامانه “اشتغال و کارآفرنی” سازمان بهزیستی کشور با حضور سرپرست سازمان بهزیستی کشور رونمایی شد. احمد اسفندیاری با حضور در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی از سامانه “اشتغال... (ادامه مطلب)

Page 1 of 11


Page optimized by WP Minify WordPress Plugin